Testy kwalifikacyjne

Testy kwalifikacyjne przekrojowo sprawdzają poziom językowy kandydatów na kursy językowe. Zawierają pytania w formie multiple-choice (test wyboru) o zróżnicowanym stopniu trudności od poziomu ponadpodstawowego, aż do poziomu pełnej biegłości językowej.

Poprawna odpowiedź to +1 pkt., odpowiedź błędna to -1 pkt. Mechanizm ten ma zachęcić Państwa do udzielania odpowiedzi tylko na te pytania, na które faktycznie znacie Państwo odpowiedź i zniechęcić do tzw. „strzelania”.

Testy sprawdzają ogólną znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych, co pozwala na wstępne oszacowanie Państwa umiejętności i zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy w naszej Szkole Językowej.

Po wykonaniu testu otrzymają Państwo na maila odpowiedź zwrotną z jego wynikiem a nasz sekretariat skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu zaproponowania przykładowych terminów zajęć.

Na naszej stronie internetowej dostępne są testy z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego dla dorosłych i młodzieży.

Testy kwalifikacyjne dla dzieci w wieku 10-15 lat dostępne są tylko w sekretariacie szkoły.