Oferta dla firm

W ramach oferty przygotowanej z myślą o kliencie biznesowym SMART poleca kursy regularne prowadzone metodą DIRECT (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, polski dla obcokrajowców) oraz kursy branżowe i biznesowe (angielski) realizowane w siedzibie firmy przy ul. Długiej 6, świadczone w miejscu wyznaczonym przez klienta lub realizowane on-line za pomocą platformy Lang Lion.

Internetowy system SMART pozwala pracodawcy na wgląd do e-dziennika szkoły oraz listy obecności, tym samym umożliwiając dostęp on-line do informacji na temat frekwencji pracowników, stopnia realizacji programu kursu, wyników testów oraz postępach słuchaczy.

W celu realizacji konkretnego celu biznesowego (np. wyjazd na targi zagraniczne, negocjacje biznesowe, przygotowanie i prowadzenie prezentacji w języku obcym) polecamy 1-, 2-dniowe warsztaty językowe. 

Dodatkową usługą jest asysta językowa dla biznesu realizowana za pomocą tłumaczeń konsekutywnych świadczona w miejscu i czasie wskazanym przez klienta.

Oferta dla firm jest szyta na miarę, stąd ceny usług są ustalane z każdym przedsiębiorstwem indywidualnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

wykonanie