Rodzaje zajęć

W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną oferujemy dwa rodzaje zajęć:

  • stacjonarne (w salach wykładowych Szkoły Językowej SMART przy ul. Długiej 6)
  • zajęcia on-line (odbywające się przez platformę Lang Lion).

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w godzinach od 16.00 do 21.00 w formie:

  • zajęć indywidualnych
  • zajęć w grupie dwuosobowej
  • zajęć grupowych

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą przy zachowaniu rygorów sanitarnych. Ze względów bezpieczeństwa ilość kursantów w grupie standardowej została zmniejszona do 4 osób, zapewniony zostanie odpowiedni odstęp między słuchaczami oraz prowadzącym zajęcia, po każdej lekcji sale będą wietrzone, a stoliki i krzesła dezynfekowane.

Zajęcia on-line odbywać się będą zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Aby móc uczestniczyć w zajęciach on-line potrzebny jest komputer z dostępem do internetu, mikrofon i kamerka internetowa. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym.

wykonanie