Kursy metodą DIRECT

Głównym założeniem metody DIRECT jest zasada, że zajęcia odbywają się wyłącznie w języku obcym. Bazuje ona na logice procesu uczenia się języka przez dziecko; opiera się na schemacie ‘pytanie-odpowiedź’, który zmusza słuchacza do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi (bez wcześniejszego zastanowienia). W naturalny sposób wykształca refleks, aby być w stanie rozumieć i mówić w przyswajanym języku bezpośrednio i naturalnie, bez zastanawiania się nad gramatyką i tłumaczenia na język ojczysty.

Taki sposób organizacji zajęć oznacza bardzo duży nacisk na rozwijanie umiejętności mówienia (słuchacz mówi średnio przez 50% całego czasu lekcji). Dzięki specjalnym systemom powtórek (na każdej lekcji) uczniowie nie są obciążani pracą w domu.

Kursy prowadzone za pomocą metody DIRECT prowadzone są w grupach max.
6-cio osobowych i obejmują języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i włoski 
na każdym stopniu zaawansowania
.

 

 

wykonanie