SMART zaprasza na cykl warsztatów rozwojowych z Julą Skałbą!

Cykl warsztatów rozwoju osobistego ma na celu lepsze zrozumienie siebie i innych, odkrycie własnych schematów zachowań oraz tendencji, odnalezienie nowych inspirujących i pozytywnych przekonań, zwiększenie otwartości, zadowolenia z własnego życia, zmniejszenie stresu, pogodzenie z poprzednimi doświadczeniami, kreowanie nowych przy pomocy różnorodnych, pozytywnych narzędzi pracy, w atmosferze życzliwości i szacunku.

W ramach cyklu pojawią się między innymi: relaksujące sesje śmiechu, warsztat radykalnego wybaczenia z grą Satori, który pozwala na odkrycie i uwolnienie od negatywnych przekonań i wzorców oraz aktywny mikrowarsztat kreowania przyszłości.