Rabaty na kursy językowe tylko do 12 września!

1. W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Językowej SMART oferowane są następujące rabaty:
a. EARLY STARTERS
b. NEW COMERS
c. FAMILY MEMBERS

2. Rabaty EARLY STARTERS oraz NEW COMERS dotyczą tylko kursantów kontynuujących naukę w naszej szkole. Mogą się ze sobą łączyć. 

3. Rabat FAMILY MEMBERS dotyczy zarówno kursantów nowych jak i kontynuujących naukę. Może łączyć się z rabatem EARLY STARTERS.

4. Rabat EARLY STARTERS przysługuje kursantom kontynuującym naukę w Szkole Językowej SMART, którzy podpiszą umowę na kolejny kurs językowy do 12 września 2017 r. Rabat wynosi 50 zł i jest odliczany od ostatniej raty za kurs.

5. Rabat NEW COMERS przysługuje kursantom kontynuującym naukę w Szkole Językowej SMART, którzy dzięki poleceniu naszej szkoły innym osobom (które w przeszłości nie były jeszcze naszymi uczniami) spowodowali, że zapisały się one na kurs i uiściły opłatę wpisową. Rabat wynosi 50 zł i odliczany jest od ostatniej raty za kurs osoby polecającej (niezależnie od ilości osób z polecenia) i osoby polecanej. Aby skorzystać z rabatu osoba polecająca i polecana muszą razem przyjść do sekretariatu szkoły, aby podpisać umowy nie później niż 12 września 2017 r.

6. Rabat FAMILY MEMBERS przysługuje osobom z najbliższej rodziny (dzieci, rodzice, małżeństwa). Rabat udzielany jest każdej osobie z rodziny, wynosi 50 zł i odliczany jest od ostatniej raty za kurs.

7. Rabaty dotyczą tylko i wyłącznie kursów grupowych. Warunkiem niezbędnym do otrzymania każdego z rabatów wymienionych pkt. 1 jest ukończenie kursu w czasie określonym przez umowę zawartą między kursantem a Szkołą Językową SMART. Jeśli umowa zostanie rozwiązana wcześniej w wyniku rezygnacji kursanta. Wszystkie rabaty przepadają.